Петък, Октомври 30, 2020

TBI Leasing

гр.София,
бул.„ Асен Йорданов”№ 11
тел: +359 878 14 14 60
E-mail: office [at] maxgas-bg.com          Работно време: понеделник - събота  9.00-18.00 часа

Какво е сонда или мултиклапан (ЕВРО СОНДА)

Монтира се в гърловината на бутилката. Снабдена е с три степенна защита(електрическа, механична и термична).Сондата изпълнява функцията да ограничава зареждане до определено ниво 80% от обема на съда, също така индикира наличното количество газ в бутилката.

Всички евро сонди са оборудвани със скоростен клапан спира потока на газта от бутилката към изпарителя при внезапно повишаване на дебита (например: спукана  тръба). Клапанът за високо налягане позволява контролираното изпускане на части на газта при повишаване на налягането в бутилката  при деформиране на бутилката вследствие удар или при нагряване вследствие пожар или други неблагоприятни условия.

Освен всички изброени до тук функции устройството мултиклапан включва и електрически клапан който прекъсва притока на газ към изпарителя  когато автомобила е в покой.

Обърнете се към нас за по-нататъшна информация.